Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekt badawczy: MINIATURA 4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekt badawczy: MINIATURA 4

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekt badawczy:

MINIATURA 4         https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl

Wnioski do konkursu MINIATURA 4 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od czerwca do 30 września 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4

Wnioski do konkursu należy przekazać do Działu Nauki w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 września 2020 r.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Wniosek elektroniczny/ostateczny po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki należy przesłać  na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl ponadto obowiązkowe jest przekazanie do Działu Nauki za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej następujących dokumentów (w formie papierowej):

  • 1egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe Kierownika Katedry lub Dyrektora Instytutu lub Dziekana akceptujące wniosek do złożenia (również wydruk e-maila);

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest  tutaj (projekty badawcze)  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od kwietnia 2019) oraz https://puls.edu.pl/repozytorium/projekty-badawcze (Plan zarządzania danymi i polityka otwartego dostępu)

WYDZIAŁY