Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bądź przedsiębiorczy i zyskaj wyjątkowe doświadczenie zawodowe... | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bądź przedsiębiorczy i zyskaj wyjątkowe doświadczenie zawodowe...

Bądź przedsiębiorczy i zyskaj wyjątkowe doświadczenie zawodowe- aplikuj do Challenge Labs 

Czym jest Challenge Labs?

Wydarzenie organizowane jest przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji – wiodącą organizację odpowiedzialną innowacyjność sektora rolno-spożywczego w Unii Europejskiej.  Celem wydarzenia jest opracowanie koncepcji nowych produktów i rozwiązań technologicznych w branży spożywczej i FMCG. Wydarzenie realizowane jest w formie Design Sprintu trwającego od 29 września do 15 października, podczas którego zespoły projektowe biorą udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach projektowych moderowanych przez ekspertów z zakresu Design Thinking i Service Design, a kończą się prezentacjami wypracowanych rozwiązań dla potencjalnych inwestorów.

Co zyskasz biorąc udział w projekcie jako uczestnik?

  •     Będziesz uczestniczył(a) w procesie projektowania innowacji w branży spożywczej od A do Z. Poznasz profesjonalne metody i narzędzia projektowania innowacji.
  • Zdobędziesz ekspercką wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie filozofii Design Thinking i Service Design
  • Poznasz trendy i przewidywania ekspertów branżowych co do przyszłego rozwoju produktów i technologii w obszarze żywności i rolnictwa
  • Będziesz miał(a) okazję skonsultować swoje pomysły z ekspertami w dziedzinie marketingu, projektowania żywności, biznesu, technologii żywności i projektowania innowacji w sektorze rolno-spożywczym
  • Weźmiesz udział w konkursie o łącznej wartości nagród 9 000 euro!

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca, godz. 23:59 GMT+2

Formularz zgłoszeniowy (czas wypełnienia około 20 minut): https://generator.responsesuite.com/q/application_form

Więcej informacji na temat wydarzenia i organizatorów można znaleźć na stronie www.challengelabs.eu

WYDZIAŁY