Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility II wydanie publikacji pn. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa dr Izabeli Pietrzak | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II wydanie publikacji pn. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa dr Izabeli Pietrzak

W ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” ukazało się II wydanie publikacji  dr Izabeli Pietrzak - Zastępcy Dyrektora CIiTT pn. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne”.

Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne (wydanie II), Poznań 2023 

Publikacja to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję spotkać się wielokrotnie podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie wnikliwej analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu.  

Wszelkie zapytania i uwagi związane z publikacją należy kierować do autorki (mail:ipa@up.poznan.pl).

Informacje o autorce:

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim stażem, specjalizuje się w ochronie i transferze dóbr własności intelektualnej. Zawodowo zajmuje się obsługą procesów komercjalizacji jako Zastępca Dyrektora w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagroda Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości).

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Okładka

WYDZIAŁY