Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kalendarz UPP na 2023 rok | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kalendarz UPP na 2023 rok

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość zakupu kalendarza trójdzielnego UPP na rok 2023 w cenie około 12,80 zł netto (cena jest uzależniona od ogólnego nakładu).  W zamówieniu proszę uwzględnić ewentualne dodatkowe potrzeby jednostki związane np. z przekazaniem kalendarza jako upominku dla emerytowanych pracowników, spodziewanych gości.

Zachęcamy do zakupu kalendarza UPP na 2023 rok

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość zakupu kalendarza trójdzielnego UPP na rok 2023 w cenie około 12,80 zł netto (cena jest uzależniona od ogólnego nakładu).  W zamówieniu proszę uwzględnić ewentualne dodatkowe potrzeby jednostki związane np. z przekazaniem kalendarza jako upominku dla emerytowanych pracowników, spodziewanych gości.

 

Rozliczenie za kalendarz odbędzie się na zasadzie rozchodu wewnętrznego, z obciążeniem subkonta, które Państwo wskażą w formularzu zamówienia.

 

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA  do dnia 9 listopada br.

 

 

Grażyna Adamczyk

Dział Marketingu i Komunikacji

 

WYDZIAŁY