Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o naborze do projektu finansowanego przez NCN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze do projektu finansowanego przez NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na następujące projekty badawcze:
MAESTRO 15 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro15 
SONATA BIS 13 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13
PRELUDIUM BIS 5 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis5 

Ogłoszenie o naborze do projektu NCN

Wnioski do konkursu należy składać do Działu Nauki w terminie do dnia 07 września 2023 r. do godz. 15:00.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński


 
Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:
•    1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
•    potwierdzenie e-mailowe lub podpis z Sekcji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej o zaplanowanej aparaturze lub jej braku (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).
Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: agnieszka.polak@up.poznan.pl;
•    potwierdzenie e-mailowe od Pana Krzysztofa Gmerka konsultacji Planu Zarządzania Danymi (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).
Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: daneOA@up.poznan.pl;
•    potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);
•    1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot (załącznik bez podpisów);
•    1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu.

Informuję, że dwa ostatnie załączniki, pojawiają się dopiero w momencie zablokowania wniosku w zakładce „wysyłka elektroniczna” i tam są do pobrania.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 15 września 2023 r. do godz. 16:00.
 
Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

WYDZIAŁY