Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu LIDER XIV | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przedłużenie naboru wniosków w ramach konkursu LIDER XIV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 26 kwietnia 2023 r. przedłużyło nabór wniosków w ramach konkursu na projekt badawczy: LIDER XIV: https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv 
 

Wnioski do konkursu LIDER XIV  należy składać do dnia 29 maja 2023 roku. Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 23 maja 2023 roku.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński
 

WYDZIAŁY