Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyznawanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej oraz stanowiska badawczego (SPUB) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przyznawanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej oraz stanowiska badawczego (SPUB)

KOMUNIKAT dotyczący możliwości składania wniosków do MEiN o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej oraz stanowiska badawczego (SPUB)

KOMUNIKAT dotyczący możliwości składania wniosków do MEiN o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej oraz stanowiska badawczego (SPUB)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 istnieje możliwość składania wniosków do MEIN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--sklada...

 

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 roku do godz. 14:00.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych prosimy o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: natalia.gradecka@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Uczelniana procedura dotycząca składania wniosków o finansowanie w/w projektów:

Po zatwierdzeniu wniosku należy dostarczyć do Działu Nauki:

  • 1 egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny) z podpisem Dziekana oraz Kierownika Katedry

Ponadto wygenerowaną w formacie PDF część A wniosku należy przesłać w wersji elektronicznej na w/w adres email.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDZIAŁY