Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biuletyn projektu #Food4CE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biuletyn projektu #Food4CE

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem projektu #Food4CE, realizowanym w ramach Programu #Interreg Europa 2021-2027, na UPP, Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, który opracowany został wspólnie z Partnerem wiodącym: University of Maribor- Slovenia (SI) (www.um.si).

W najnowszym wydaniu przedstawione zostały kluczowe wnioski z kompleksowych badań konsorcjum Food4CE dotyczących #AlternativeFoodNetworks (#AFNs) w Europie Środkowej, dzięki którym zidentyfikowano 391 potencjalnych AFN w Słowenii, Austrii, Włoszech, Polsce i na Węgrzech.

Badania zagłębiają się w zawiłości AFN, ze szczególnym naciskiem na identyfikację skutecznych praktyk logistycznych, które mogą jeszcze bardziej usprawnić krótkie łańcuchy dostaw żywności w regionach.

W biuletynie podkreślono również główne wyzwania, przed którymi staną AFN w najbliższej przyszłości, oraz możliwości, które należy wykorzystać. Ponieważ AFN dążą do przekształcenia podaży żywności poprzez bardziej bezpośrednie łączenie etycznych producentów i konsumentów, a w Europie Środkowej brakuje systemowej polityki wspierającej takie sieci, zmiana jest konieczna!

Czytaj więcej! Food4CE Newsletter 02-2024

WYDZIAŁY