Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 3 th International Forum on Agri-Food Logistics | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3 th International Forum on Agri-Food Logistics

W ramach Forum odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Agrologistyka".  Jego celem jest, poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń w logistyce ŁDŻ, integracja środowiska naukowców ze środowiskiem biznesu.

W programie konferencji zaplanowaliśmy sesje plenarne, tematyczne i posterową oraz dodatkową sesję tematyczną podczas wyjazdu studyjnego do jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Wielkopolsce. Ponadto, w trzecim dniu konferencji zaplanowaliśmy wyjazd turystyczny do Pałacu w Rogalinie.

 

Więcej informacji na stronie www konferencji 

 

Termin: 26-28 czerwca 2019 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY