Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Harmonogram pracy Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram pracy Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, 2020-03-16

 

 

 

 

Dotyczy: Zarządzenia nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 roku.

 

Stosownie do przedmiotowego Zarządzenia Rektora nr 31/2020 Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przedkłada Panu Kanclerzowi plan pracy Działu od dnia 17.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

 

 • Pracownicy obsługi obiektów (strażnicy) – bez zmian codziennie wg harmonogramu pracy,

 

 • Pracownicy obsługi zieleni – pracują codziennie w godz. 07.00 – 13.00.

 

 • Kierowcy pracują na następujących zasadach:

Pan Błażej Jędros pracuje zdalnie w zależności od potrzeb Rektora,

Pan Bogdan Przybyła pracuje zdalnie w zależności od potrzeb Rektora,

Pan Dariusz Stronczyński pracuje zdalnie w zależności od potrzeb Kierownika Działu,

Pan Zbigniew Korczewski i Jacek Wojciechowski pracują codziennie wg ustalonego harmonogramu w godz. 07.00 – 13.00.

 

 • Administratorzy obiektów:

Pan Mirosław Kajko

Pan Sławomir Kaczmarek

Pan Jarosław Kijanowski

Pan Golon

pracują wg harmonogramu oraz bieżących potrzeb Uczelni.

 

 • Administracja ds. zamówień  – pracuje wg harmonogramu oraz bieżących potrzeb Uczelni.

Pani Grażyna Wawrzyniak

Pani Anna Hadyńska

Pani Aneta Ignasiak

Pani Aneta Szelejewska

 

 • Obsługa Gospodarcza:

Pani Dorota Stelmaszyk

Pani Halina Werda

pracuje wg harmonogramu oraz bieżących potrzeb Uczelni.

 

 • Administracja Zaopatrzenia – pracuje wg harmonogramu oraz bieżących potrzeb Uczelni,

Pani Maria Gierszewska

Pani Sylwia Nawrocka

Pani Małgorzata Krauze

Pani Kinga Cwojdzińska

 

 • Administracja obsługi - pracuje wg harmonogramu pracy oraz bieżących potrzeb Uczelni,

Pan Waldemar Stawiarski

Pan Andrzej Politowicz

 

 

 

 • Administracja Działu – pracuje wg harmonogramu i bieżących potrzeb Uczelni w dniach od 17.03.2020 do 27.03.2020r.

Pani Lucyna Sznajder-Bobińska

Pani Beata Przybyła

Pani Beata Kowalska-Sierzant

 

 • Z-ca Kierownika Działu Gospodarczego  i Zaopatrzenia Pan Piotr Anioła pracuje zdalnie oraz bieżących potrzeb Uczelni.

 

 

 • Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia Pan Wiesław Janus – pracuje codziennie w godzinach 08.00 – 13.00 oraz bieżących potrzeb Kanclerza.

 

 

WYDZIAŁY