Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na projekt badawczy: Lider XI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na projekt badawczy: Lider XI

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w dniu 13 grudnia 2019 r. konkurs na projekt badawczy: LIDER XI: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/

Wnioski do konkursu LIDER XI  należy składać w okresie od 16 stycznia 2020 roku do 16 marca 2020 roku. Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć do dnia 9 marca 2020 roku.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 2 egzemplarze „oświadczenia jednostki” (załącznik do wniosku); jeden podpisany dodatkowo przez kierownika katedry/dyrektora instytutu;
  • 2 egzemplarze „załączników do umowy” (harmonogram, kosztorys, wykaz aparatury oraz harmonogram płatności);
  • 1 egzemplarz  wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php  po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

 

Pytania dotyczące naboru w XI edycji Programu LIDER można również  kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl.

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – formularz danych jednostki od kwietnia).

ZałącznikRozmiar
Plik 19_Konkursy _LIDER_XI.docx16.26 KB

WYDZIAŁY