Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Odroczenie terminów pobierania opłat za studia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odroczenie terminów pobierania opłat za studia

Zarządzeniem nr 41/2020 Rektora UPP, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń w wykonywaniu pracy przez studentów, odracza się:

  • terminy pobierania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych;
  •  terminy pobierania opłat od cudzoziemców studiujących w języku polskim i w języku angielskim,

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości w opłatach za kształcenie.

Nowe terminy pobierania opłat określi Rektor po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

 

Zarzadzenie nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia. 

WYDZIAŁY