Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dni Doktoranta 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dni Doktoranta 2018

Dni Doktoranta służą wymianie doświadczeń i integracji środowiska Młodych Naukowców UPP. W tym roku tematem przewodnim są granty. Pierwszą część wydarzenia uświetnią prelekcje prof. dra hab. Marka Świtońskiego dotyczące wskaźników naukometrycznych oraz członka Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dra hab. Krzysztofa Nowaka. Przewidziane zostały także także wystąpienia mgr Katarzyny Trzeciak dotyczące szkoleń kadry, dra Marcina Pszczoły dotyczące COST Action, dra Andrzeja Lewickiego dot. możliwości finansowania z NCBiR, a takze mgra Jacka Wawrzynowicza pokazujące możliwości współpracy z CIiTT.

Podczas drugiej części konferencji doktoranci zaprezentują tematykę grantów, w których uczestniczą (m.in. Preludium, Harmonia, OPUS, Diamentowy Grant, Giract, MNiSW, COST, PNT).

Pozostałe dokonania doktorantów zostaną zaprezentowane w części posterowej, którą ocenią kierownicy studiów doktoranckich. 

 

Termin: 13 kwietnia 2018r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kolegium Rungego

WYDZIAŁY