Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inauguracja Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W minioną sobotę, 11 marca br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, zainaugurowano cykl zajęć w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Celem programu UMO jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej od 6 do 16 roku życia, w tym w szczególności: rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualne, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań oraz pasji.
Celem Uniwersytetu Młodego Odkrywcy jest również zapoznanie ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Relację z inauguracji UMO na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk i Zwierzętach przygotował prof. dr. hab. Adam Cieślak, a fotorelację dr Robert Mikuła.

Treść artykułu w załączniku.

WYDZIAŁY