Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów wyższych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów wyższych

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów wyższych obchodzili absolwenci ówczesnego Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. „Każdy jubileusz skłania do refleksji i podsumowań, do świętowania i radości. Zapewniam Państwa, że uczelnia pamięta o swoich absolwentach, bo to dzięki Wam to co uniwersyteckie przenika w środowiska społeczno-kulturalne, polityczne i gospodarcze, a uniwersytet dzięki absolwentom i ich karierom, buduje swoją historię.”  –  mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Jan Pikul Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Odnowione dyplomy z rąk JM Rektora oraz dr hab. Bożeny Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu otrzymało 55 absolwentów. Następnie wykład „Postępy w analityce a jakość żywności.” wygłosił prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, a część oficjalną zakończył koncert studentów Akademii Muzycznej. Uroczystość odbyła się w Kolegium Rungego w Poznaniu 19 czerwca 2018 r.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY