Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Ekonomiczno-Leśna pt. Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Ekonomiczno-Leśna pt. Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów

Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale innych ośrodków naukowych organizuje po raz ósmy konferencję ekonomiczno-leśną, której tematem przewodnim są "Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów". 

 

Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na pojawiajace się nowe oczekiwania w zakresie korzystania z dobrodziejstw lasów oraz związanych z tym problemów regionalnego gospodarowania lasami.

 

Konferencja skierowana jest do: naukowców zajmujacych się problrmatyką ekonomiki środowiska, pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego i parków narodowych, przedstawicieli organizacji samorządowych realizujacych zadania związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Termin: 10-12 października 2018 r.

Miejsce: Kołobrzeg, Marine Hotel

 

 

WYDZIAŁY