Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowa pt. Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowa pt. Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi

Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego forum wymiany doświadczeń i bazy tzw. dobrych praktyk muzealnych i edukacyjnych oraz promocja rodzimych ras zwierzat gospodarskich, dawnych odmian roślin uprawnych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, a także upowszechnianie  wiedzy i propoagowanie konieczności utrzymywania bioróżnorodnosci w kontekście dziedzictwa kulturowego wsi. 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką, przede wszystkim do muzeów utrzymujących zwierzęta gospodarskie i grunty uprawne oraz zagród edukacyjnych, gospodarstw agroturystycznych.

 

Termin: 3-4 października 2019 r. 

Miejsce: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

WYDZIAŁY