Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowa - warsztaty przyrodnicze pt. "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkancach" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowa - warsztaty przyrodnicze pt. "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkancach"

Celem konferencji jest wywołanie merytorycznej debaty społęcznej o podstawach zarządzania zasobami przyrodniczymi w Polsce, uwzględniających m.in. gatunki konfliktowe oraz ich wpływ na gospodarkę i lokalne społeczności. 

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli mediów o zasięgu ogólnopolskim.

 

Dwudniowa sesja wystąpień, zaproszonych przez organizatorów przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz ekspertów, poświęcona zostanie aktualnym trendom wybranych gatunków roślin i dzikich zwierząt w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ich obecnego oraz przyszłego zarządzania.

 

Termin: 18-20 października 2019 r.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy RDLP w Szczecinku w Orzechowie Morskim k/Ustki.  

WYDZIAŁY