Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowo-Warsztatowa "Hortiterapia jako element wspomagajacy leczenie tradycyjne" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowo-Warsztatowa "Hortiterapia jako element wspomagajacy leczenie tradycyjne"

Konferencja będzie poświecona zagadnieniom naukowym i aktualnym problemom dotyczącym hortiterapii, czyli poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także relacji społecznych poprzez przebywanie i pracę z roślinami, zarówno w ogrodzie jaki i we wnętrzach. 

Program konferencji obejmuje sesję wykłądową omawiającą rośliny przydatne terapeutycznie, jak również metody i narzędzia pracy służące hortiterapii.

Druga część konferencji prowadzona będzie w formie warsztatowej, ukazując możliwości zastosowania roślin w hortiterapii czynnej.

Uczestnikami konferencji są corocznie naukowcy uczelni polskicjh o różnych profilach, praktycy będący nauczycielami w przedszkolach, szkołach specjalnych, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, szpitali, domów pomocy społcznej, architekci krajobrazu, ogrodnicy, studenci. 

 

Termin: 20 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Zembala, ul. Dąbrowskiego 159

 

WYDZIAŁY