Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka”

Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski konkursu na najciekawszy artykuł popularnonaukowy z dietetyki. Zadaniem konkursu jest napisanie oryginalnego artykułu popularnonaukowego z obszaru dietetyki lub nauk o żywieniu na temat dowolnie wybrany przez autora.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i absolwentów wyższych uczelni do rozwoju własnych umiejętności redakcyjnych, jak i promocja tworzenia artykułów, prac poglądowych opartych na wiarygodnych, rzetelnych źródłach jakimi są publikacje naukowe.

Ponadto celem konkursu jest umożliwienie młodym specjalistom do spraw żywienia i dietetyki podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zachęcenie absolwentów kierunków pokrewnych do edukacji w obszarze dietetyki.

Dla kogo?

Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów i absolwentów II stopnia oraz absolwentów
I stopnia
studiów na kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia i innych kierunków pokrewnych.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać już od 21 stycznia 2019 r. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i skanem dyplomu można nadsyłać do 24 marca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny w linku poniżej: https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyk/konkurs/

Praca konkursowa

Do konkursu będą przyjmowane prace napisane w języku polskim, o objętości 3500 – 5000 znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia prac poglądowych. Każdy tekst musi posiadać bibliografię.

Nagrody

Autorzy najlepszych i najciekawszych artykułów zostaną nagrodzeni specjalistycznymi szkoleniami organizowanymi przez Akademię Dietetyki oraz zestawem 7 atrakcyjnych plansz edukacyjnych. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie https://www.akademiadietetyki.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i regulaminem konkursu, dostępnymi na stronie internetowej Akademii Dietetyki https://www.akademiadietetyki.pl/dietetyk/

 

WYDZIAŁY