Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkursy na projekty badawcze: MAESTRO 10; SONATA BIS 8 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkursy na projekty badawcze: MAESTRO 10; SONATA BIS 8

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 czerwca 2018 r. konkursy na projekty badawcze:

 

 

Wnioski do konkursu należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 03 września 2018 r.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej z poprawnie uzupełnionym kwestionariuszem;
  • 1 egzemplarz potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarz potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;
  • 1 egzemplarz skróconej wersji wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 17 września 2018 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – formularz danych jednostki).

 

WYDZIAŁY