Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Najlepsi z natury! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsi z natury!

W piątek 9 marca, w Sali Lubrańskiego UAM odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu oraz Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michała Wypij. 

W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sklasyfikowany został na dziewiątej pozycji listy rankingowej uzyskując dofinansowanie w wysokości prawie 12 mln złotych. Projekt zakłada wieloobszarowy rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, poprzez wzmocnienie jego pozycji w kraju i za granicą, podniesienie konkurencyjności oraz dostosowanie jego oferty edukacyjnej, tak aby przynosiła wymierne efekty gospodarce i rynkowi pracy. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych przyznanych w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Rzecznik prasowy UPP

fot. Łukasz Woźny

WYDZIAŁY