Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolski Kongres Oświatowy "Edukacja dla zdrowia" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogólnopolski Kongres Oświatowy "Edukacja dla zdrowia"

Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC "Edukacja dla zdrowia" jest wydarzeniem ukierunkowanym na podkreślenie roli edukacji w kształtowaniu nawyków i postaw sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem jest zwrócenie uwagi na różnorodne aspekty pracy szkoły mające wpływ na edukację zdrowotną. Dotyczy to realizacji podstaw programowych, działalności pozalekcyjnej, jakości i warunków żywienia dzieci i młodzieży, ergonomii w pracy szkoły. 

 

Kongres skierowany jest do przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów szkół, placówek doskonalenia nauczycieli, a także samych nauczycieli, w tym wychowania fizycznego.  

WYDZIAŁY