Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwszy absolwent anglojęzycznych studiów doktoranckich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwszy absolwent anglojęzycznych studiów doktoranckich

Doktor Mohamed El-Sherbiny, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Badawczego w Kairze, jest pierwszym absolwentem anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Doktor Mohamed El-Sherbiny, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Badawczego w Kairze, jest pierwszym absolwentem anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pracę doktorską pt. „Oleje w formie nanoemulsji w żywieniu krów mlecznych” Mohamed El-Sherbiny zrealizował w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel.

 

Podczas obrony,  Mohamed El-Sherbiny, przedstawił wyniki doświadczeń in vitro i in vivo, opublikowanych jako cykl prac w Journal of Dairy Science oraz  w Journal of Animal and Feed Sciences.

 

Liczba studentów  anglojęzycznych studiów III stopnia realizujących prace doktorskie w naszym uniwersytecie systematycznie wzrasta, a absolwent z Egiptu przejdzie do historii UPP, jako pierwszy absolwent ze stopniem doktora  nauk rolniczych w zakresie zootechniki, anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Dr Mohamed El-Sherbiny wraca do kraju i  życzymy mu powodzenia w kontynuowaniu kariery naukowej.

WYDZIAŁY