Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIII konkurs w ramach Programu LIDER | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VIII konkurs w ramach Programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił:

VIII konkurs w ramach Programu LIDER.http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBiR pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja

Nabór wniosków prowadzony jest do 17 marca 2017r. za pośrednictwem systemu informatycznego https://lsi.ncbr.gov.pl

W celu  uzyskania podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestora na dokumentach wymaganych do wniosku, w  Dziale Nauki należy złożyć:

  • poprawnie wypełnione oświadczenia – po dwa egzemplarze każdego z nich
  • kosztorys projektu –  jeden egzemplarz

Uprzejmie proszę o uzyskanie  akceptacji i podpisu Kierowania Katedry/Dyrektora Instytutu na jednym komplecie w/w dokumentów. Ostatecznym terminem składania dokumentów jest 6 marca 2017 r.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

WYDZIAŁY