Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Praktyki absolwenckie w Urzędzie Skarbowym | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Skarbowym

Projekt praktyk absolwenckich  ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

 

Praktykantem może być osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Czas trwania umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące . Odpłatność za miesiąc odbywania praktyki planowana jest na poziomie 1.500,00 zł brutto.

Planowany termin odbywania praktyk absolwenckich od 01.02.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Miejsce praktyk - Urząd Skarbowy Nowe Miasto, ul. Chłapowskiego 17/18

 

Osobami do kontaktu w sprawie praktyk absolwenckich w tut. Urzędzie są:

       Anita Wesoły – tel. (061) 8730406

       Paulina Mielcarek – tel. (061) 8730426.

WYDZIAŁY