Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie pełnomocników rektorów poznańskich uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie pełnomocników rektorów poznańskich uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych

24 lutego 2017 roku, w sali 114 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w budynku przy al. Niepodległości 12, odbyło się pełnomocników Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i pracowników służb BHP uczelni poznańskich z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego st. kpt. Markiem Piekutowskim. Spotkanie poświęcone było problematyce:

  • procedur ewakuacji pracowników i studentów w uczelniach wyższych w tym zwłaszcza kwestiom związanym z ewakuacją osób niepełnosprawnych,
  • spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej infrastruktury
    uczelni,
  • problematyce szkoleń ppoż (ogólnych dla studentów oraz uwzględniających
    potrzeby osób niepełnosprawnych)

 

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w spotkaniu uczestniczyli:

Pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego (dr Katarzyna Lis, dr Maciej Sydor, mgr Anna Rutz, dr hab.
Marek Zabłocki, dr Marcin Garbat)

Przedstawiciele służb ochrony pracy oraz ppoż. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (przewodniczący rektorskiej komisji ds. ochrony pracy UEP prof. Jerzy Olszewski, Inspektorzy ds. BHP Jarosław Szwed i mgr Michał Zalesiński), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Inspektoratu BHP i OP Robert Filas, gł. specjalista ppoż. - Janusz Łączkowski).

Dr inż. Maciej Sydor
Pełnomocnik Rektora UP w Poznaniu ds. osób niepełnosprawnych

WYDZIAŁY