Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Dnia 17 lutego 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się Dzień Współpracy.

Wydarzenie adresowane było do licealistów z województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół – wzięło w nim udział ponad 600 uczniów oraz 40 nauczycieli z 19 różnych placówek będących partnerami Wydziału. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli i uczniów z następujących szkół:

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu,
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Paderewskiego w Poznaniu,
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu,
X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu,
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu,
XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu,
Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu,
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (I LO),
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu,
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy,
Zespół Szkół w Kórniku,
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.

Opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE-S. Spotkanie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna w Sali Biocentrum odbyła się dwukrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału, który przedstawił również najważniejsze informacje o Wydziale i atutach absolwentów WE-S na rynku pracy. W imieniu Władz Rektorskich przybyłych gości powitał w murach uczelni prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów. Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów – dr hab. Rafał Baum, który przedstawił także zasady rekrutacji oraz najważniejsze informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów. Głos zabrała ponadto przedstawicielka Wydziałowego Samorządu Studenckiego Natalia Grądecka, która poinformowała uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału oraz o podejmowanych inicjatywach i działalności na rzecz społeczności akademickiej. Na zakończenie części oficjalnej dr hab. Wawrzyniec Czubak omówił efekty realizacji na WE-S programu rozwoju kompetencji studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt.: „Wiedza, praktyka, sukces” oraz przedstawił założenia nowego programu „Studiujesz-praktykuj”. Głos zabrali również przedstawiciele patrona medialnego imprezy - Polskiego Wydawnictwa Rolniczego: dr Adam Koziolek (prezes PWR) i mgr Ewa Turecka.

Po sesji plenarnej młodzież wraz z opiekunami przeszła do Collegium Maximum, w którym odbyły się wykłady, warsztaty i pokazy przygotowane specjalnie na ten dzień.

Należy podkreślić, że szkoły miały możliwość wyboru zajęć z przedstawionej im wcześniej szerszej oferty a dla każdej szkoły opracowano indywidualny program zajęć.

Ostatecznie młodzież wybrała osiem wykładów oraz dziewięć warsztatów i pokazów (por. wykaz poniżej). Łącznie – ponieważ niektóre zajęcia powtórzono kilkukrotnie – podczas Dnia Współpracy zrealizowano 36 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej, które trwały 1620 minut, czyli 27 godzin. Były to:
Wykłady:

 1. Czy w XXI wieku potrzebna jest nam jeszcze filozofia?
 2. Dlaczego warto być aktywnym?
 3. „Oswojona” żywność - system traceability.
 4. Niepewność na rynku pracy w warunkach uberyzacji gospodarki.
 5. Statystyka nie jest trudna.
 6. Pieniądze to styl życia.
 7. Związki między ekonomią a ekologią.
 8. Rynek agroturystyczny, czyli o problemach zrównoważenia podaży z popytem.

Warsztaty, prezentacje, pokazy:

 1. Motyw + akcja = motywacja.
 2. Co o ochronie własności intelektualnej powinien wiedzieć uczeń i student.
 3. Komunikacja w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji.
 4. Przedsiębiorczość pokolenia Z.
 5. Migawki z badań marketingowych.
 6. Przedsiębiorczość akademicka – czyli jak biznesowo wdrażać pomysły naukowe.
 7. Zielony biznesplan.
 8. Ponadregionalne produkty regionalne.
 9. Kształcimy cały świat – Erasmus.

Nowością tego roku był przeprowadzony przez studentów quiz ekonomiczny, w którym uczniowie, reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Uczniowie udzielili odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, opracowanej przez studentów Koła Naukowego Myśli Gospodarczej (pod opieką dr hab. Karoliny Pawlak i prof. dr hab. Władysławy Łuczki). Najlepsi okazali się uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

 Miejsce


Nagrodzone osoby


Nazwa Szkoły


1


Katarzyna Mrug


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim


Paweł Łech


Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach


2


Jakub Krasny


Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej


Łukasz Łuszczyński


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy


3


Paweł Pyssa


Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu


Magdalena Majerowicz


Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Na podstawie przekazywanych „na gorąco” oraz otrzymanych później informacji, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ze szkół byli bardzo usatysfakcjonowani przebiegiem zajęć. Na zakończenie imprezy delegacjom ze szkół przekazano materiały promocyjne o Wydziale oraz oficjalne podziękowania za udział w spotkaniu.

Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności Wydziału (ogółem zaangażowanych było ponad 70 osób):

 • 5 studentów z kół naukowych (prezentacje wydziałowych kół naukowych),
 • 19 studentów (opieka nad szkołami),
 • 4 studentów (organizacja quizu ekonomicznego),
 • 45 nauczycieli akademickich (koordynatorzy współpracy ze szkołami i prelegenci),
 • pracownicy dziekanatu i poszczególnych katedr.

Ponadto w sesjach kół naukowych uczestniczyli pracownicy Polskiego Wydawnictwa Rolniczego (prezentacja informacji o PWR).

Docenić należy pracę kadry akademickiej, która opracowała i zrealizowała zajęcia, pomagała przygotować prezentacje studenckich kół naukowych oraz opiekowała się grupami ze szkół. Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby też możliwe bez współpracy studentów Wydziału – zwłaszcza członków Samorządu Studenckiego WE-S oraz członków trzech wydziałowych kół naukowych (Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej). W przygotowaniach uczestniczyli również pracownicy dziekanatu. Szczególny wkład w koncepcję i realizację imprezy wnieśli członkowie wydziałowego zespołu ds. promocji: dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Monika Wojcieszak, dr Agnieszka Kozera oraz mgr Cezary Kozera. Niezbędną pomoc techniczną zapewniły również jednostki Uczelni – Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia oraz Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej. W otwartej tego dnia (mimo przerwy międzysemestralnej) stołówce akademickiej nauczycielom i uczniom ze szkół przygotowano – i co ważne – sprawnie wydano smaczny obiad. Wszystkim osobom współtworzącym Dzień Współpracy (również tym niewymienionym z nazwiska) należą się wyrazy uznania i podziękowania.

 

Zdjęcia z Dnia Współpracy można znaleźć na profilu Wydziału na Facebooku.

Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
 

WYDZIAŁY