Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki

W dniu 10 maja odbyła się Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”. W konferencji udział wzięło 150 osób. Organizatorami Konferencji były Lasy Państwowe, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Poznaniu. Komitet Organizacyjny tworzyli: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak – przewodniczący, mgr inż. Piotr Młynarczyk oraz mgr inż. Adrian Kasztelan – sekretarz, a także dr inż. Małgorzata Korżak i dr inż. Sylwester Grajewski.

Na konferencji omawiano możliwości wprowadzania najnowszych technologii informatycznych umożliwiających racjonalne kształtowanie leśnej sieci drogowej w zależności od warunków i miejscowych potrzeb. Drugi główny blok tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące nowych materiałów drogowych mogących zoptymalizować koszty utrzymania, remontów i budowy dróg leśnych. Konferencje prowadzili: mgr inż. Piotr Młynarczyk - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak - kierownik Katedry Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dyskusja dotyczyła między innymi konieczności podnoszenia nośności dróg leśnych w szczególności dojazdów pożarowych, stosowania na newralgicznych odcinkach technologii zapewniających większą trwałość konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Przeanalizowano korzyści wynikające ze  stosowania asfaltów, płyt betonowych i geosyntetyków, w szczególności płaskich georusztów.

Omówiono także  tematykę recyklingu nawierzchni i stabilizacji podbudów poprzez zastosowanie samobieżnych mieszarek oraz możliwości zastosowania najnowszej aparatury pomiarowej do odbiorów technicznych.

 

Tematyka wygłoszonych referatów:

 • Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w PGL Lasy Państwowe. Instrukcja wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa po nowemu - Piotr Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury DGLP; Marek Komorowski, Specjalista Wydziału Infrastruktury DGLP.
 • Prognozowanie rozwoju zasobów drzewnych, a projektowanie sieci drogowej w LP - Janusz Bańkowski, Radosław Sroga, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
 • Docelowa sieć drogowa i plan budownictwa drogowego RDLP w Radomiu - Grzegorz Ożóg, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP Radom.
 • Wzmacnianie podłoża drogowego - Andrzej Czerniak, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, UPP.
 • Wstępne wyniki badań odcinków doświadczalnych w Nadleśnictwie Gryfino - Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, UPP.
 • Grunty i kruszywa stosowane w leśnym budownictwie drogowym - Sylwester Grajewski, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, UPP.
 • Wpływ klasyfikacji dróg publicznych na zagospodarowanie komunikacyjne obszarów leśnych - Grzegorz Trzciński, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie.
 • Waloryzacja krajobrazu leśnego wzdłuż szlaków komunikacyjnych - Emilia Janeczko, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie.
 • Nowy moduł Infrastruktura – InfraWeb i jego wykorzystanie z operatem drogowym – prezentacja na bazie produkcyjnej Nadleśnictwa Wejherowo - Marek Reiter, Sekretarz Nadleśnictwo Wejherowo.
 • Utrzymanie i remonty dróg leśnych na przykładzie doświadczeń Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach - Mateusz Grutzmacher, Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.
 • Budowy dróg leśnych - problemy z wykonawstwem - Zofia Węgrzyn, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP Szczecin

Notatkę przygotował: Adrian Kasztelan

WYDZIAŁY