Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sprawozdanie z Leśnego Kongresu Drogowego pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sprawozdanie z Leśnego Kongresu Drogowego pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

W dniu 9 maja br. w Sękocinie Starym odbył się Kongres pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”.

W kongresie udział brało ponad 400 osób. Organizatorami Kongresu były Lasy Państwowe i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, Kierownik Katedry Inżynierii Leśnej UPP.

 

Kongres otworzył w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pan prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Organizacji. W imieniu Ministra Środowiska bardzo ciekawy referat przedstawiła Pani Małgorzata Joanna Golińska, Sekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody.

 

W kongresie udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP, władze samorządowe, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naukowcy, nadleśniczowie i inni pracownicy sektora leśnego, publicznego i prywatnego zajmujący się infrastrukturą leśną.

 

Kongres wykazał, że Lasy Państwowe w ostatnich latach bardzo zintensyfikowały działania związane z udostępnianiem lasu i współtworzeniem lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Na podstawie wygłoszonych referatów można stwierdzić, że Lasy Państwowe w dalszym ciągu będą angażować, w miarę swoich możliwości, siły i środki do współtworzenia z samorządami odcinków drogowych ważnych dla obu stron.

 

Tematyka wygłoszonych referatów:

 • Rola działań Lasów Państwowych na szczeblu samorządowym – Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska.
 • Działania rozwojowe Lasów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć drogowych – społeczna odpowiedzialność prowadzenia gospodarki leśnej na terenach niezurbanizowanych – Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
 • Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie budownictwa drogowego w Lasach Państwowych, uwarunkowania techniczne i prawne udziału we wspólnych przedsięwzięciach – Piotr Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 • Poprawa Warunków życia mieszkańców Gminy Kępice jako efekt wspólnych inwestycji Lasów Państwowych i jednostek samorządu terytorialnego – Magdalena Majewska, Burmistrz Gminy Kępice
 • Szanse i perspektywy finansowania przedsięwzięć drogowych realizowanych w ramach współpracy z samorządami – Bogusław Białowąs, Bank Ochrony Środowiska.
 • Współczesne trendy w zarządzaniu infrastrukturą drogową – Tomasz Wojsz, Heller Consult Sp. z o.o.
 • Tematy badawcze w zakresie drogownictwa leśnego oraz zarys najnowszych technologii w drogownictwie leśnym – Andrzej Czerniak, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • Kształcenie w zakresie inżynierii leśnej – Grzegorz Trzciński, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Prefabrykaty betonowe do budowy stałych i tymczasowych dróg leśnych – Piotr Ulatowski, BETARD Wrocław.
 • Innowacyjne technologie inżynieryjne dla Lasów Państwowych – Jerzy Pietrucha, Pietrucha Sp. z o.o.
 • Udostępnianie lasu – ścieżki i drogi rowerowe, operaty drogowe i turystyczne – Janusz Bańkowski, Bożydar Neroj, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
 • Rola sieci dróg leśnych w profilaktyce przeciwpożarowej obszarów leśnych – Jarosław Zarzycki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Notatkę przygotował: Adrian Kasztelan

WYDZIAŁY