Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie pt. "Procedury procesu komercjalizacji dla twórców" - 1.10.2019 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie pt. "Procedury procesu komercjalizacji dla twórców" - 1.10.2019 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na szkolenie wewnętrzne pt.: Procedury procesu komercjalizacji dla twórców

Szkolenie organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa w latach 2019-2022.

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła ogólnych zasad, procedur komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nabycia praw do technologii opracowanych na Uniwersytecie przez pracowników (twórców) czyli tzw. uwłaszczenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy oprócz pracowników naukowych Uniwersytetu, studentów, doktorantów i pracowników technicznych.

Termin i godziny szkolenia:

01.10.2019 r. w godz. 11:00-13:00

 

Miejsce szkolenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

Sala, w zależności od liczby uczestników, zostanie podana do wiadomości po upływie terminu zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl do dnia 24.09.2019 r. do godz. 12:00.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod ww. adresem e-mail lub telefonicznie pod nr 61 846 62 63 lub 61 846 62 70.

WYDZIAŁY