Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Umowa o współpracy z Volkswagen Poznań sp. z o.o. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Umowa o współpracy z Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Dnia 12 lutego 2018 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Volkswagen Poznań sp. z o.o. Jest to początek szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony środowiska.

Rozmowy z Volkswagen Poznań w sprawie określenia możliwego zakresu współpracy dotyczącej aspektów środowiskowych na terenie zakładu, tj. gospodarka odpadami, ochrona wody i powietrza trwały od września 2017 roku. Do realizacji działań wchodzących w zakres współpracy włączyli się naukowcy z czterech wydziałów UPP – Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydziału Technologii Drewna oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Podpisana umowa jest pierwszym krokiem do dalszych umów szczegółowych, które będą obejmowały zarówno aspekty naukowe (w tym publikacje, patenty), jak również działalność dydaktyczną (możliwość realizacji prac dyplomowych, wizyty studyjne) oraz promocję obu instytucji w mediach. Koordynatorem współpracy z ramienia UPP jest dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

dr hab.Jerzy Bykowski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIAŁY