Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce. W kategorii kierunki rolnicze i leśne numerem jeden Wydział Leśny UPP. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce. W kategorii kierunki rolnicze i leśne numerem jeden Wydział Leśny UPP.

Najlepsi z natury to nie tylko slogan reklamowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to wyraz pozycji rankingowej uczelni. Przynależność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do elitarnej ogólnopolskiej czołówki akademickiej potwierdza ranking szkół wyższych, tworzony przez Fundację edukacyjną „Perspektywy”.

 

W 19. edycji rankingu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny uzyskał miano najlepszej uczelni rolniczej w Polsce, a w Rankingu Kierunków Studiów w kategorii kierunki rolnicze i leśne wygrywa po raz kolejny Wydział Leśny UPP. Uniwersytet Przyrodniczy w Polsce wyróżnia potencjał i efektywność naukowa oraz warunki kształcenia. Uczelnia może poszczycić się również dobrym wskaźnikiem wysokości zarobków oraz zatrudnienia absolwentów – według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Pamiętać jednak trzeba, że dla uczelni rolniczych taki wskaźnik na tle innych uczelni nie jest zbyt miarodajny, ponieważ nie uwzględnia absolwentów obecnych w rejestrach KRUS, którzy po studiach prowadzą własne gospodarstwa.

 

W 19. edycji Rankingu Uczelni Akademickich ujęto uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący główne kierunki studiów realizowane na polskich uczelniach wyższych. W kategorii Kierunki rolnicze i leśne Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną liczbę punków (100).

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

Więcej informacji: 

Ranking Szkół Wyższych 2018  

Ranking Kierunków Studiów 2018

 

WYDZIAŁY