Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. Przyroda-Las-Technologia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. Przyroda-Las-Technologia

Konferencja skierowana jest do doktorantów, zarówno posiadających, jak i nieposiadajacych otwartego przewodu doktorskiego, młodych naukowców posiadających tytuł doktora oraz studentów II stopnia chcących budować swój dorobek naukowy by móc do kontynuować na studiach doktoranckich. Polemika będzie skupiała się na dotychczasowych sukcesach w ich pracy naukowej oraz spojrzenia an współczesne trendy rozwoju w dziedzinie nauk przyrodniczo-leśnych, a takrze wykorzystywanych w tej sferze technologiach.

 

Termin: 5 kwietnia 2019 r. 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY