Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wsparcie MNiSW dla Uniwersytetu na dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wsparcie MNiSW dla Uniwersytetu na dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie

Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił wyniki drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, z którego skorzysta łącznie 39 tys. osób z mniejszych uczelni.

248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. 

Pozyskane pieniądze uczelnie mogą przeznaczyć na bardzo szeroki katalog działań. Przykładowe cele to: zwiększanie doskonałości dydaktycznej, polepszenie współpracy między nauką a biznesem, zwiększenie umiędzynarodowienia, zmianę struktury organizacyjnej, stosowanie bodźców motywacyjnych dla wykładowców, czy rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

Nasz uniwersytet, sklasyfikowany na dziewiątej pozycji listy rankingowej, realizować będzie projekt pt. Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Źródło: MNiSW

WYDZIAŁY