Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa pt. "Leśnik XXI wieku - kierunki rozwoju współczesnego leśnictwa" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa pt. "Leśnik XXI wieku - kierunki rozwoju współczesnego leśnictwa"

Konferencja jest corocznie organizowana w ramach porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Krakowa, Poznania i Warszawy. Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad zmianami jakie obecnie obserwujemy w środowisku, a ponadto nad możliwościami i perspektywami przyszłych absolwentów na rynku pracy. Staramy się jak najlepiej przygotować do podjęcia zadań zawodowych, stąd tematyka  poruszana podczas konferencji będzie dawała możliwość poszerzania wiedzy  i będzie okazją do zintegrowania studentów leśnictwa z całej Polski. 

 

Termin: 11-14 kwietnia 2019 r.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik" w Łagowie Lubuskim

WYDZIAŁY