Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opublikuj ogłoszenie i znajdź partnera do projektu w Horyzoncie Europa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opublikuj ogłoszenie i znajdź partnera do projektu w Horyzoncie Europa

Z puli aktualnie otwartych konkursów tematycznych w programie Horyzont Europa blisko 150 naborów wniosków zostanie zamkniętych jesienią br. Zachęcamy więc naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od innowacji do bezpłatnego opublikowania własnej oferty współpracy na portalu Komisji Europejskiej Funding & tender opportunities. Narzędzie Partner search stanowi swoistą reklamę zespołu, która znacząco ułatwia znalezienie partnerów do konsorcjum projektowego. Więcej informacji udzielają konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, e-mail: hpkszczecin@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23, 91 449 41 53.

WYDZIAŁY