Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 4th International Conference of Young Scientists - Soi I in the Environment | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4th International Conference of Young Scientists - Soi I in the Environment

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,4th International Conference of Young Scientists - Soil in the Environment", odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2021 roku w Toruniu. Jest to już 4 edycja konferencji kierowanej do młodych naukowców zajmujących się nauką o glebie, która co dwa lata organizowana jest w różnych miastach Polsk. Dotychczas ośrodkami goszczącymi uczestników konferencji byt Wrocław (rok 2014), Poznań (rok 2016) oraz Kraków (rok 2018). Każda edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno polskich jak i międzynarodowych naukowców (uczestnicy z Niemiec, Litwy, Rosji, Węgier) o czym świadczy średnia liczba uczestników na poziomie ok. SO osób. W ramach konferencji oprócz sesji plenarnych (referaty i postery), organizowana jest także jednodniowa sesja terenowa pokazująca różnorodność glebową regionu Polski w którym odbywa się konferencja. Głównym organizatorem konferencji jest Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, UP w Poznaniu przy współudziale młodych pracowników i doktorantów z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, UMK w Toruniu oraz Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, UP Wrocław. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: https:/ /sites.google.com/view/site-torun-2020.

 

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców (do 35 lat) zajmujących się badaniami związanymi z nauką o glebie. Planowana liczba uczestników wynosi ok. 50 osób (w tym już potwierdzone uczestnictwo osób z Egiptu, Indii, Nigerii, Niemiec, Szwajcarii oraz Wietnamu). 

WYDZIAŁY