Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 4th International Forum on Agri-Food Logistics - IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4th International Forum on Agri-Food Logistics - IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ma zaszczyt na 4th International Forum on Agri-Food Logistics, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021. Konferencja odbędzie w formie online. 

 

Forum stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki, a przede wszystkim dąży do zbliżenia tych środowisk w celu wypracowania wspólnego modelu transferu wiedzy i doświadczeń zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. 

 

W kolejnej już czwartej edycji Forum, tematem wiodącym będzie Entrepreneurship, Innovations and Technologies for Sustainable Development of Agri-Food Supply Chains - under conditions of uncertainty.

Główne bloki tematyczne konferencji:

1. Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności 

2. Zastosowanie nowych technik i technologii 

3. Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym 

4. Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ 

5. Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ 

6. Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu 

 

 

Forum zakłada interdyscyplinarne a zarazem holistyczne podejście, które pozwoli na ujęcie problematyki konferencji w sposób ciekawy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.  W tej edycji Forum, wiodącym nurtem będą między innymi analizy związane z funkcjonowaniem ŁDŻ w warunkach niepewności pogłębionej kryzysem spowodowanym przez COVID-19. 

 

Oficjalnym językiem Forum będzie angielski, zaplanowane zostały również sesje w języku polskim.  W programie konferencji obok sesji plenarnych i tematycznych przewidziano sesję posterową dedykowaną w szczególności studentom i doktorantom.

 

 

Termin: 23-25 czerwca 2021

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY