Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Raport "Biogaz w Polsce 2020" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Raport "Biogaz w Polsce 2020"

Biogaz jest jednym ze źródeł odnawialnych o ogromnym potencjale w Polsce. Raport „Biogaz w Polsce 2020" będzie pierwszą tego typu kompletną publikacją dotyczącą stanu branży biogazowej w kraju i perspektyw jej rozwoju. Raport będzie systematyzował wiedzę na temat produkcji biogazu, zalet biogazowni, rozwiązań technologicznych, substratów do produkcji biogazu, wykorzystania pofermentu oraz roli biogazowni w gospodarce obiegu zamkniętego. Publikacja ma za zadanie popularyzować biogaz jako stabilne źródło OZE. 

Publikacja adresowana jest do inwestorów, sektora rolniczego oraz komunalnego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, naukowców, analityków branży OZE oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora biogazowego w kraju. 

WYDZIAŁY