Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Ludowy im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Ludowy im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie

Uniwersytet Ludowy w Żabnie może pochwalić się16 letnią historią funkcjonowania. Niestety w 2005 roku z powodu śmierci głównego inicjatora dzieła, Pana dr. Pawła Górskiego prace i spotkania zostały zawieszone.

Dzięki możliwości ubiegania się o wsparcie na ponowne utworzenie tej instytucji chcielibyśmy spróbować ożywić ten sposób pogłębiania wiedzy oferując go ludziom w wieku od 25 r.ż  z małych , praktycznie " zapomnianych" środowisk i społeczności. Państwa doświadczenie, wiedza i zaangażowanie gwarantują, że odbywałoby się  to na bardzo wysokim poziomie nauczania, odpowiednio dostosowanym do możliwości zainteresowanej grupy. 

Chcemy też, by  Uniwersytet Ludowy  mimo, że Żabno to bardzo niewielka  wioska, na początek swoim zasięgiem obejmował  Gminy Brodnica ( powiat śremski) oraz Gminę Mosina ( powiat poznański). 

Zajęcia odbywałby się na terenie nie zagospodarowanego kompleksu przy Parafii Żabno ( jako założyciela pierwszego UL) z zamierzeniem (w przyszłości) zagospodarowania samodzielnej lokalizacji. Diagnoza zapotrzebowania społecznego przeprowadzona wśród mieszkańców wskazała  kilka interesujących nas tematów ( poniżej). Będziemy wdzięczni za dodatkowe sugestie tematyczne, ewentualne korekty naszych propozycji ( w tym godzinowe) oraz wskaźniki  finansowe dla poszczególnych modułów.
Liczebność grupy dla każdego modułu jest przewidywana w granicach od 20 do 30 słuchaczy.

Termin realizacji lata 2021-2022

 

Tematy:

1.Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie ( w tym głównie jak pozyskiwać i przeprowadzać wnioski o dofinansowania dla rolnictwa) lub Fundusze unijne i krajowe dla rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym podstawy zarządzanie projektami) ok 20 h

2.Zdrowie rodziny z elementami opieki nad chorym z pomocą przedlekarską ok 20 h

3.Chów i hodowla zwierząt ( pojęcie do rozwinięcia) ok 20 h

4.Elementy dietetyki z żywieniem człowieka oraz dietetyką kliniczną  ok 20 h

5.Ekologia w świadomości społecznej 4 h

6.Bezpieczeństwo żywności, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ochrony praw  konsumenta,

( podstawowe przepisy i wymagania ustawowe dotyczące produkcji żywności i jej wprowadzania na rynek, zasady zarządzania jakością żywności na podstawie norm i przepisów prawa krajowego i międzynarodowego)  ok 15 h

7.Podstawy projektowania ogrodów ok 20 h  

 

Termin: lata 2021-2022

Miejsce: Uniwersytet Ludowy im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie

WYDZIAŁY