Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przyjęty do European University Association (EUA)

Logo Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA)

27 stycznia br. starania naszej Uczelni zwieńczone zostały sukcesem i Rada Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów zatwierdziła wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przyjęcie do grona pełnoprawnych członków EUA (Individual Full Member). Przyjęcie naszej Uczelni do EUA wpisuje się w strategię rozwoju UPP w zakresie wzmacniania współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego na poziomie europejskim w obszarze nauki, dydaktyki i innowacji.

Członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP wybrany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Zabłocki, członek członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP powołany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Zabłocki, członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP został powołany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współpraca w obszarze inwestycji zwiazanych z poprawą retencji wodnej oraz rozwjem energetyki odnawialnej i jądrowej

Podpisanie porozumienia ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, które są udokumentowane wynikami badań naukowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  energetycznego,  konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej transformacji energetycznej. Odpowiedzią na takie wyzwanie jest rozwój energetyki  jądrowej i wsparcie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Ponowne odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Wiktora Schramma

Zdjęcie przedstawia tablicę pamiątkową poświecona prof. Wiktrowi Schrammowi

Z inicjatywy Wydziału Ekonomicznego w Collegium Maksimum przy sali A zawisła poświęcona pamięci prof. Wiktora Schramma tablica, która pierwotnie znajdowała się na budynku przy ul. Mazowieckiej 26 do czasu jego sprzedaży. W uroczystości jej ponownego odsłonięcia 23 stycznia br. udział wzięły władze uczelni i wydziałów, najbliższa rodzina profesora, przedstawiciele zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie  oraz pracownicy Uczelni.

Studentka Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii laureatką nagrody głównej w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zastosowanien Statistica

Grafika konkursu - złoty biret - na najlepsza pracę magisterską z zastosowaniem programu Statistica

Praca mgr Niny Bortnik zatytułowana  „Badanie asocjacji polimorfizmów genu receptora estrogenowego typu alfa (rs2234693) oraz genu apolipoproteiny E (rs429358 i rs7412) z udarem mózgu w populacji polskiej” uzyskała I miejsce w ogólnopolskim XXIV konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych, zawartych w programach z rodziny Statistica, organizowanym przez firmę StstSoft. Promotorem pracy była dr inż. Ewa Bretes z Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Studenci wyróżnieni za działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności UPP

Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni

W czwartek 15 grudnia w Sali Senatu odbyło się spotkanie  prorektora ds. studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza ze studentami zaangażowanymi w działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W jego trakcie dokonano wręczenia listów gratulacyjnych oraz drobnych upominków.

Inauguracja roku prof. Józefa Rivolego

Człowiek nieprzeciętny, podróżnik, najsłynniejszy leśnik, jednak jak się okazuje nie wszystkim znany. Pragnąc przypomnieć i przybliżyć sylwetkę pierwszego prodziekana Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, podczas okolicznościowego seminarium Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL), którego współorganizatorem był WLD,  zainicjowany został rok prof. Józefa Rivolego w 100 rocznicę nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego 1923-2023.

Nagrody dla studentów i absolwentów przyznane

logo UPP

Jak co roku Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z decyzją Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r., przyznał nagrodę im. prof. Jerzego Zwolińskiego, medale „Za osiągnięcia w studiach” dla absolwentów oraz nagrody i wyróżnienia dla studentów, za rok akademicki 2021/2022.

Międzynarodowe spotkanie studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach i Aeres University of Applied Sciences

Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ...

Doświadczenie międzynarodowe zdobyte na uczelni wyższej to kapitał na całe życie. Dlatego studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP spotkali się 1 grudnia br. ze studentami z Aeres University of Applied Sciences z Holandii.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY