Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Patent naukowca Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Patent naukowca Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Dr inż. Sebastian Kujawiak z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej otrzymał dokument patentowy nr 414127 na wynalazek pt.: „Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych”. Przedmiotem wynalazku jest hybrydowy reaktor barbotażowy pozwalający na oczyszczanie ścieków pochodzących z jednego lub kilku gospodarstw domowych, działające tak jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Opatentowane rozwiązanie jest unikalne, ponieważ pozwala na oczyszczanie, podnoszenie i transport ścieków w prosty sposób.

 

„Prototyp urządzenie do jednoczesnego transportu i oczyszczania ścieków w sieci, składa się z głównego bioreaktora i zainstalowanego w nim zmodyfikowanego podnośnika powietrznego i złoża ruchomego”. – Tłumaczy dr inż. Sebastian Kujawiak. Wewnątrz hybrydowego reaktora barbotażowego nie ma żadnych elementów ruchomych i sterowania, efektywność transportu, napowietrzania i efekt oczyszczania wynika z konfiguracji podnośnika powietrznego. Urządzenie może pracować jako indywidualny system do oczyszczania i transportu ścieków oraz jako urządzenie do odświeżania i transportu ścieków w sieci kanalizacyjnej.

 

„Zmodyfikowany podnośnik powietrzny został wykorzystany w innym urządzeniu na które dostałem patent w 2017 roku: Instalacja (urządzenie) do rewitalizacji stawów hodowlanych, zwłaszcza z grupy akwakultur słodkowodnych nr P.412360. W tegorocznym patencie główny element wykonawczy jest bardzo podobny, ale zastosowany w innym celu” – opisuje swój wynalazek naukowiec. „Hybrydowy reaktor barbotażowy wykorzystuje metodę biologiczną oczyszczania ścieków za pomocą dwóch form biomasy: utwierdzonej (błona biologiczna) i zawieszonej (osad czynny). Dodatkowo pozwala na podnoszenie i transport ścieków (działa jak mała pompownia). Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, gdyż na ogół transport ścieków z gospodarstw domowych do oczyszczalni przydomowych jest grawitacyjny, a z oczyszczalni do odbiornika często należy ścieki wypompować”.

 

W hybrydowym reaktorze barbotażowym odpowiednia konfiguracja zmodyfikowanego podnośnika powietrznego wpływa na objętość roboczą reaktora, wysokość podnoszenia i wydajność transportu. Reaktor jest  bardzo prostej konstrukcji, co jest niewątpliwie jego główną zaletą, nie ma żadnych elementów mechanicznych wewnątrz, wszystkie mechaniczne komponenty są na zewnątrz urządzenia. Zmniejsza to awaryjność systemu, a koszty eksploatacji nie są wygórowane. Drugie zastosowanie hybrydowego reaktora barbotażowego to odświeżanie/podczyszczanie, podnoszenie i transport ścieków w istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ścieki do reaktora umieszczonego w studzience mogą dopływać bezpośrednio z gospodarstw lub z innych urządzeń służących do ich podczyszczania. Pozwala to oczyszczać biologicznie ścieki i transportować je wzdłuż sieci kanalizacyjnej (również małośrednicowej). 

Hybrydowy reaktor barbotażowy był szczegółowo testowany w Laboratorium wodnym KIWIS i w warunkach terenowych, w pilotażowej stacji badawczej Tadeuszewo i LOŚ Poznań. Był to element pracy doktorskiej głównego autora patentu dr inż. S. Kujawiaka obronionej w 2018 na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz owoc wspólnego grantu badawczego pracowników WISIM: dr inż. S. Kujawiaka, prof. UPP dr hab. inż. M. Makowskiej, dr inż. M. Pawlaka, pozyskanego z środków MNiSW.

                 

                                           

Ryc.1 Schemat prototypu, badania terenowe

 

 

 

Ryc.2 Fotografia zespołu: od lewej Pawlak, Kujawiak, Makowska

 

 

Iwiona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY