Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trzy naukowczynie UPP laureatkami w konkursie MINIATURA 4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trzy naukowczynie UPP laureatkami w konkursie MINIATURA 4

Kolejnych 138 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4, w tym 3 naukowczynie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Łącznie na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne badacze otrzymają ponad 5 mln zł - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 43 działań o wartości 926 707 zł, nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 553 491 zł oraz nauki o życiu: 56 działań o wartości 2 542 744 zł.

 

Do grona laureatów konkursu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dołączyły:

  • dr inż. Joanna Długosz z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach – tytuł projektu „Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A/C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adipogenezy in vitro”;
  • dr hab. inż. Joanna Kosmaczewska z Wydziału Ekonomicznego – tytuł projektu ” Wpływ kraju pochodzenia na zachowania zagranicznych konsumentów na rynku usług edukacyjnych”;
  • dr inż. Magdalena Hryhorowicz z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii – tytuł projektu „Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domestica”.

 

W konkursie MINIATURA 4 nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. W pierwszej turze tej edycji do finansowania zakwalifikowano 52 wnioski o łącznej wartości ponad 1,9 mln złotych, wówczas na liście rankingowej znalazła się z naszego Uniwersytetu dr hab. inż. Halina Staniek, o czym pisaliśmy tutaj https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/dr-hab-halina-staniek-laureatk-konkursu-miniatura-4

 

Pełne listy rankingowe konkursu MINIATURA 4 dostępne są na stronie internetowej NCN https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY