Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat z 30 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat z 30 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Uprzejmie informujemy, że 24 czerwca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki potwierdził zamiar finansowania w 2022 r. licencji WBN kontynuowanych na podstawie dotychczasowych umów wieloletnich oraz na podstawie nowych umów, które mają być zawarte zgodnie z wytycznymi MEiN (patrz komunikat z 7 kwietnia 2022 r.,) oraz ofertami wynegocjowanymi przez ICM i realizującymi te wytyczne (patrz komunikat z 2 czerwca 2022 r.).

Potwierdzenie to obejmuje licencje krajowe Cell, Nature, Science, Springer z publikowaniem otwartym (OA), Wiley i program Scoap3; oraz licencje konsorcyjne ACS z OA, AIP, APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor-Francis. ICM spodziewa się, że podpisanie umowy pomiędzy MEiN i UW na finansowanie tych licencji nastąpi około połowy lipca 2022 r. Planowany zakres umowy nie obejmuje na razie czasopism Elsevier z Freedom Collection z OA, dla których MEiN zarekomendował dalsze negocjacje w celu obniżenia kosztu i sprecyzowania zakresu oferty.

 

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem - https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

 

WYDZIAŁY