Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja na Studia Podyplomowe "Miejskie Ogrodnictwo"przedłużona do końca października br. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja na Studia Podyplomowe "Miejskie Ogrodnictwo"przedłużona do końca października br.

Przedłużamy rekrutację na nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu "Miejskie Ogrodnictwo" do końca października br. 

Przedłużamy rekrutację na nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu "Miejskie Ogrodnictwo" do końca października br. 

 

Miejskie ogrodnictwo zyskuje popularność na całym świecie. Impulsu dla jego rozwoju dostarczyła pandemia COVID-19, kiedy okazało się, że kontakt z naturą ma bezcenną wartość, szczególnie na gęsto zaludnionych terenach miejskich. Jest to trend, który niesie ze sobą szereg korzyści: zdrowotnych, środowiskowych, społecznych i urbanistycznych.  
Studia mają charakter interdyscyplinarny. Realizowane będą przez doświadczonych i cenionych wykładowców z UPP oraz praktyków związanych z zielenią miejską, miejską przestrzenią publiczną i integracją społeczną. 
Studia trwają dwa semestry i odbywać się będą w soboty i niedziele. Skierowane są do szerokiego grona odbiorców, od przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, poprzez administrację związaną z architekturą i zielenią w miastach, po animatorów ruchów społecznych i miejskich oraz pasjonatów ogrodnictwa.  

 

W ramach studiów odbywać się będą wykłady, ćwiczenia, dyskusje, zajęcia praktyczne i wyjazdy terenowe oraz realizowane będą prace projektowe. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej, aspektów prawnych, ekonomicznych i społecznych środowiska miejskiego, zielono-błękitnej infrastruktury, gleboznawstwa i podłoży uprawowych, sztuki projektowania ogrodów, małej architektury ogrodowej, uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin ozdobnych, zielarskich i jadalnych oraz grzybów. 
Absolwenci będą potrafili holistycznie spojrzeć na krajobraz miasta i zrozumieć jego złożoność. Zyskają też świadomość znaczenia zieleni miejskiej dla poprawy komfortu życia oraz wiedzę na temat uprawy i zastosowania szerokiej gamy roślin ogrodniczych. 

 

Katedra Warzywnictwa 
60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 159
Kierownik studiów podyplomowych Miejskie ogrodnictwo 
Dr inż. Jolanta Lisiecka 
jolanta.lisiecka@up.poznan.pl 
tel. 61 848 79 76 

Sekretarz studiów podyplomowych Miejskie ogrodnictwo 
Mgr inż. Małgorzata Śmigielska 
malgorzata.smigielska@up.poznan.pl 
tel. 61 848 79 35 

 

WYDZIAŁY