Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trwa rekrutacja na Studia podyplomowe "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności" na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trwa rekrutacja na Studia podyplomowe "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności" na UPP

Trwa rekrutacja na Studia podyplomowe "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności" na UPP

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do m.in. samodzielnego tworzenia, wdrażania, doskonalenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności; roli aktywnego partnera i negocjatora w organizacji w relacjach z auditorami jednostek  certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego; pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzania jakością żywności, w tym bezpieczeństwem żywności oraz auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP; sporządzania dokumentacji systemów jakości; nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian w polskim i wspólnotowym prawie żywnościowym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej; treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej oraz zdobycia wiedzy w dziedzinie inżynierii jakości i pozyskania nowych możliwości aktywności zawodowej.

 

Więcej informacji o studiach podyplmowych mżna znaleźć na stronie www. 

WYDZIAŁY