Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DETERMINANTY TIOLAKTONU HOMOCYSTEINY U LUDZI ZDROWYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DETERMINANTY TIOLAKTONU HOMOCYSTEINY U LUDZI ZDROWYCH

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z Kliniką Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zaprasza osoby w wieku od 18 do 80 roku życia do wzięcia udziału w badaniu naukowym kierowanym przez Prof. dr. hab. Hieronima Jakubowskiego, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy o wpływie metabolitów homocysteiny na nasze zdrowie.

Homocysteina jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które odpowiedzialne są za 50% zgonów w Polsce. Tiolakton homocysteiny jest reaktywną pochodną homocysteiny, która modyfikuje białka i jest powiązana ze zwiększonym ryzykiem występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u ludzi. Dzięki Twojemu udziałowi w naszym projekcie, poznamy czynniki wpływające na poziom tiolaktonu homocysteiny w organizmie człowieka. Umożliwi to opracowanie nowych metod diagnostycznych wykrywających zagrożenie chorobą sercowo-naczyniową oraz metod ich zapobiegania i leczenia.

 

Każdy ochotnik w zamian za oddanie moczu oraz 20 ml krwi otrzyma wyniki parametrów biochemicznych krwi (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, glukoza, kreatynina).

 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz wziąć udział w badaniach lub masz pytania:

 

Dr Joanna Perła-Kaján

Tel.: 61-848-72-08

email: jpk@up.poznan.pl

https://www.facebook.com – Projekt Hcy

 

Udział w badaniu jest w pełni dobrowolny i ochotnik ma możliwość wycofania się z badania na każdym jego etapie. Zapewniamy poufność danych osobowych. Zebrane dane będą wykorzystane jedynie w celach naukowych.

WYDZIAŁY