Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ANKIETA DOTYCZĄCA ZNAJOMOŚCI POJĘCIA „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ANKIETA DOTYCZĄCA ZNAJOMOŚCI POJĘCIA „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI”

Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która ma na celu rozpoznanie poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki Społecznej Odpowiedzialności Uczeni (SOU). Ankieta została stworzona na potrzeby wdrażania i monitorowania SOU na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a jej wyniki włączone zostaną w przygotowywany raport UPP z działań społecznie odpowiedzialnych.

 

https://formularze.up.poznan.pl/content/spo%C5%82ecznie-odpowiedzialna-u...

 

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

 

 Pełnomocnik Rektora ds. SOU
 prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

 

 

 

 

                                                                                               

WYDZIAŁY