Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

W dniu 8 lutego 2018 r., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nasz Wydział zorganizował III edycję „Dnia Współpracy” - imprezę promocyjną dedykowaną uczniom szkół średnich z województwa wielkopolskiego, z którymi WE-S podpisał umowy partnerskie.

Podczas „Dnia Współpracy” uczniowie zasięgnęli informacji na temat oferty dydaktycznej, mobilności studentów, zasad rekrutacji, wyjazdów studyjnych, programów stażowych - poznając ogólne zasady i najważniejsze atuty studiowania na naszym Wydziale.

Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem szkół - wzięło w nim udział około 750 uczniów oraz 45 opiekunów z 22 różnych placówek będących partnerami Wydziału. Gościliśmy dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz zarząd firmy partnerskiej WE-S z następujących jednostek:

 

 • III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego z Poznania,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego z Poznania,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta z Poznania,
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II z Poznania,
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Poznania,
 • XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Poznania,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej z Poznania,
 • Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej z Poznania,
 • Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 z Poznania,
 • Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu z Poznania,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich ze Swarzędza (I LO),
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ze Swarzędza,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich z Wągrowca,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego z Grodziska Wielkopolskiego,Zespół Szkół technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Grodziska Wielkopolskiego,
 • Zespół Szkół z Kórnika,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Krobi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Opalenicy,
 • Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza z Objezierza,
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja z Szamotuł,
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino z Wrześni,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika z Nowego Tomyśla,
 • IDFS Sp. z o.o. 

 

Spotkanie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna, wzorem ubiegłego roku, odbyła się dwukrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. Studiów. Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów WE-S – dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw., który przedstawił ofertę dydaktyczną, perspektywy w zakresie mobilności studentów, zasady rekrutacji na studia oraz możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności młodzieży w ramach Wydziałowych Kół Naukowych, organizacji studenckich, centrum kultury studenckiej oraz uczelnianego klubu AZS. Najważniejsze informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów zaprezentowała prodziekan d.s. studiów WES – dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw. Pani prodziekan zachęcała również uczniów do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Zostań ekonomistą” (II edycja) ogłoszonym przez Dziekana WE-S. Dr hab. Wawrzyniec Czubak omówił efekty realizacji na WE-S programu rozwoju kompetencji studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt.: Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowanego w latach 2014-2015, przedstawił założenia i charakter programów Studiujesz – praktykuj! Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowane w latach 2016-2018 oraz 2018–2022. Wspomniał również o nowym zintegrowanym programie rozwoju „Najlepsi z natury!”. W trakcie sesji plenarnej głos zabrała także przedstawicielka Samorządu Studenckiego WE-S Natalia Grądecka.

 

Po sesji plenarnej młodzież wraz z opiekunami przeszła, zwiedzając kampus, do Collegium Maximum, w którym odbyły się liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny przygotowane specjalnie na ten dzień. Tradycyjnie opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE-S.

 

Od godziny 11.30, w kilkunastu salach Collegium Maximum, odbywały się wykłady, warsztaty, pokazy przygotowane specjalnie na ten dzień. Należy podkreślić, iż opracowano indywidualne (dedykowane) programy, a szkoły miały możliwość wyboru zajęć z wcześniej przedstawionej im szerokiej oferty Wydziału. Ostatecznie młodzież wybrała dziesięć wykładów oraz jedenaście warsztatów i pokazów (por. wykaz poniżej). Ogółem – ponieważ niektóre zajęcia powtórzono kilkukrotnie – podczas „Dnia Współpracy” zrealizowano 45 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej, które trwały 2 025 minut, czyli blisko 33,75 godzin. Były to:

 

Wykłady:

 1. Statystyka nie jest trudna 
 2. Analfabetyzm matematyczny - o jego przyczynach i skutkach
 3. Kariera młodego naukowca – czy warto? Różne ścieżki, jeden cel
 4. GMO w rolnictwie światowym
 5. The Future of work
 6. Jak podróżuje kapitał inwestycyjny?
 7. Światowe rolnictwo a wyżywienie i klimat  - analiza ostatniego półwiecza
 8. Jak prowadzi się badania rynków żywnościowych?
 9. Filozofia, jako ćwiczenie duchowe
 10. Więcej niż miód, czyli dlaczego powinniśmy o pszczoły dbać

Warsztaty, prezentacje, pokazy: 

 1. Czy Erazm wie gdzie jest Matt ?
 2. Smaki Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski
 3. Sztuka negocjacji
 4. Zielony biznesplan
 5. Zrób to sam! - czyli jakie umowy nastolatek może zawrzeć bez zgody rodziców
 6. Małżonkowie i majątek...czyli uczucia w ramach paragrafu
 7. Węgiel czy żywność ?
 8. Nietypowy biznes na wsi
 9. Komunikacja w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji
 10. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem agrobiznesu 
 11. Motyw + akcja = motywacja                      

 

 W ramach programu przygotowano dla młodzieży quiz, w którym uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Najlepsi okazali się następujący uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

Miejsce

Nagrodzone osoby

Nazwa Szkoły

1

Amelia Gronowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

2

Magdalena Majerowicz

Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

3

Maria Pucek-Clausen

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

4

Michalina Leracz

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni

Dodatkowe wyróżnienia

Jan Maciaszczyk  

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Daniel Czub  

z IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu

Miłosz Tresenberg

II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu

 

Na podstawie przekazywanych „na gorąco” oraz otrzymanych później informacji, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ze szkół partnerskich byli bardzo usatysfakcjonowani przebiegiem zajęć. Na zakończenie imprezy, o godz. 16.00 – 16.30 delegacjom ze szkół przekazano materiały promocyjne o Wydziale oraz oficjalne podziękowania za udział w projekcie pozwalającym na popularyzację wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocję studiów ekonomicznych.

Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności Wydziału (ogółem zaangażowanych było ponad 70 osób): nauczycieli akademickich i doktorantów, przedstawicieli z firm partnerskich oraz pracowników administracji i studentów.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie należą się duże wyrazy uznania i podziękowania. Dzień Współpracy to największe wydarzenie o charakterze promocyjnym organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tegoroczna edycja po raz kolejny dowiodła celowości współpracy partnerskiej – mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. 

 

Więcej zdjęć z Dnia Współpracy można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego:  http://www.up.poznan.pl/wes/ lub http://www.wespoznan.pl

oraz na profilu Wydziału na Facebooku.

 

                                                                                                              Dziekan i Społeczność WE-S

 


 

WYDZIAŁY